محمود وحدت : به عمل كار برآيد....


The shortest answer is doingكوتاهترين پاسخ ها عمل كردن است

مرد آن است كه لب ببند و بازو بگشايد


استاد سخن سعدي مي فرمايد :

دو صد گنج شايد به گفتار داد
                                  كه نتوان يكي زان به كردار داد


ابوالقاسم حالت در قالب طنز چنين ميگويد :

با حرف درد جامعه درمان نمي شود
                                     حرف از براي فاطمه تنبان نمي شود


سنايي مي گويد :

گفت كم كن ، كه من چه خواهم كرد ؟
                                گوي كردم ، مگو كه خواهم كرد


تمثيلي از صائب :

عمرها كار تو با گفتار بي كردار بود
                                     بعد از اين كردار بي گفتار مي بايد شدندر جايي ديگر آمده است :

سعديا گرچه سخن دلكش و شيرين گويي
                                      به عمل كار برآيد به سخنداني نيست


برچسب‌ها: InterChange, محمود وحدت, ضرب المثل انگلیسی
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در پنجشنبه 15 دی1390 و ساعت 13:38 |
 

محمود وحدت : حرف تعريف معين شامل the مي‌باشد که همواره پيش از اسامي مفرد و جمع، يا پيش از اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش به يک صورت بکار مي‌رود. در جدول زير به تفاوت بينthe و a دقت کنيد:

غير قابل شمارش

قابل شمارش جمع

قابل شمارش مفرد

 

the water

the cats

the cat

معين

water

cats

a cat

نامعين

موارد کاربرد حرف تعريف معين (the)

1- وقتي که قبلاً به چيزي اشاره کرده باشيم:

 • We saw a strange bird at the zoo. The bird was blue!
  (پرنده عجيبي در باغ وحش ديديم. آن پرنده آبي بود!)

2- وقتي كه هم گوينده و هم شنونده مي‌دانند که درباره چه صحبت مي‌شود، حتي اگر قبلاً به آن اشاره‌اي نشده باشد:

 • 'Where's the dog? 'It's in the garden.'
  (سگ (يا سگه) کجاست؟ در باغچه است.)

3- وقتي که به چيزهايي اشاره مي‌کنيم که مي‌دانيم تنها يکي از آن وجود دارد:

the sun, the earth, the moon, the sky, the stars, the sea, the South Pole

4- قبل از اسمي که به واسطه کلماتي که بعد از آن مي‌آيند شناخته مي‌شود:

 • The hotel where I stayed was excellent.
  (هتلي که در آن اقامت داشتم عالي بود.)

 • The man sitting over there is my husband.
  (مردي که آنجا نشسته است شوهر من است.)

 • The car that I bought last week has broken down.
   (ماشيني که هفته قبل خريدم خراب شده است.)

5- قبل از صفات عالي، اعداد ترتيبي، only و same:

the highest mountain,  the first time,  the last chapter,  the same colour,  
the only 
child

6- همراه با صفات براي اشاره به يک گروه يا طبقه از مردم:

the young (جوانان)     the old (پيران)    the poor (فقرا)    the unemployed (بيکاران)
the English (انگليسيها)    the Japanese (ژاپنيها)

 تنها برخي از اسامي ملتها داراي يک صفت مانند English و Spanishهستند. براي بقيه ملتها از يک اسم که به -s ختم مي‌شود، استفاده مي‌کنيم، مانند the Indians و the Iranians.

7- به همراه برخي از اسامي جغرافيايي مانند رشته کوهها، مجمع‌الجزايرها، درياها، اوقيانوسها، رودخانه‌ها و ...:

the Andes

رشته کوههاي آند

the Indian Ocean اوقيانوس هند
the Persian Gulf خليج فارس
the Canary Islands جزاير قناري
the Red Sea

درياي سرخ

the Suez Canal کانال سوئز
the (River) Thames رودخانه تامز
the Sahara (Desert) صحراي آفريقا


+ نوشته شده توسط محمود وحدت در جمعه 2 دی1390 و ساعت 8:38 |
محمود وحدت : آموزش لغات روزمره و اموزش گرامر - زمانهاي مربوط به آينده
Tool: ابزار
There are several tools for opening cans
Dry: خشک کردن
He dried his feet with the towel
Enemy: دشمن
Nonalignment is an enemy of a society
Hit: ضربه زدن، کوبیدن
He never hit the ball very far
 
آموزش یک اصطلاح کاربری
Jump down someone's throat
 یقه کسی را گرفتن، با عصبانيت با کسي برخورد کردن

You don't have to jump down my throat! I told you that I'd make it home around 11:50. I don't intend to be late!
مجبور نيـستي اينقـدر با عصبانيت با من برخـورد کني! بهت گفتـم که حـول و حـوش سـاعت 11:50 برمي‌گردم خونه. من قصد ندارم دير بيام!


آموزش گرامر - زمانهاي مربوط به آينده


در زبان انگليسي براي بيان زمان آينده از افعال و حالتهاي مختلفي استفاده مي‌شود که آنها را به ترتيب اهميت در زير مي‌بينيد:
1. will + verb
2. be + going to + verb
3. Present Progressive (حال استمراری)
4. will + be + verb-ing و فرمهاي ديگر
این موارد به ترتیب در شماره های آینده به شما آموزش داده خواهند شد.
1- will + verb
از فعل کمکي will براي نشان دادن آينده در جهت‌هاي زير استفاده مي‌شود:

الف- پيش‌بيني: براي توصيف چيزي که مي‌دانيم، يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد:
It will be rainy tomorrow.
(فردا هوا باراني خواهد بود)

You will be sick if you eat all those sweets.
(اگر همه آن شيريني‌ها را بخوري مريض مي‌شوي)

ب- بيان تصميمي كه درست در همان لحظه گرفته شده است:
I will answer the phone.
(من تلفن را جواب مي‌دهم)

I'll see you tomorrow. bye!
(فردا مي‌بينمت.خداحافظ)


برچسب‌ها: اموزش گرامر, محمود وحدت
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در جمعه 14 مرداد1390 و ساعت 12:4 |

محمود وحدت :  گذشته ساده در موردا زير کاربرد دارد:

1- براي بيان کاري که در گذشته و زمان مشخصي به پايان رسيده است:

 • We met last week.

 • He left yesterday.

 

2- براي بیان کارهايي که پشت سرهم در يک ماجرا يا داستان مي‌آيند:

 • I walked into my room and sat down. Suddenly I heard a noise coming from outside. I got up and went towards the window...

 

3- براي بيان عادت یا شرايطي در گذشته:

 • When he was a child, they lived in a cottage in the jungle.

 • Every day he walked in the jungle to....

 

نکاتي در مورد هجي (verb + ed)

1- هنگاميکه فعلي به e ختم مي‌شود، فقط d اضافه مي‌کنيم:

loved, hated, used

2- افعال يک هجايي (يک بخشي) که به ترتيب شامل يک حرف صدادار و يک حرف بي‌صدامي‌باشند، حرف بي‌صداي آخر تکرار مي‌شود:

stopped, planned, robbed

ولي اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد، حرف بي‌صداي آخر تکرار نمي‌شود:

looked, cooked, seated

اگر حرف بي‌صداي آخر y يا w باشد نيز تکرار نمي‌شود:

played, rowed, showed

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در جمعه 31 تیر1390 و ساعت 10:55 |
محمود وحدت : آزمون تافل کتبی یا مبتنی بر کاغذ، یک آزمن زمان بندی شده است و دارای 4 بخش می باشد. امتیاز این امتحان از 310 تا 677 می باشد که به جمع نمره 3 بخش آن مربوط شده و نمره بخش نوشتاری جدا محاسبه می شود. برای اکثر دانشگاه های دنیا نمره 550 حد پایین می باشد.

بخشهاي مختلف تافل کاغذي
عنوان بخش آزمون تعداد پرسش مدت زمان پاسخگويي
بخش شنيداري Listening 50 پرسش 35 دقيقه
ساختار Structure and Written Expression 40 پرسش 25 دقيقه
درک مطلب Reading 50 پرسش 55 دقيقه
نگارش Writing - -

بخش شنيداري:
اين بخش از تافل توانايي داوطلبان را در درک مکالمه‌هاي انگليسي آمريکايي مورد سنجش قرار مي‌دهد.
اين بخش خود به سه قسمت تقسيم مي‌شود:
قسمت اول اين بخش (Part A) شامل مکالمه‌هايي کوتاه مي‌باشد که بين دو نفر صورت مي‌گيرد و پس از پايان هر مکالمه پرسشي مبني بر اينکه چه چيزي بين اين دو نفر رد و بدل شده است و يا پرسشي در مورد زمان يا مکان اين مکالمه، مطرح مي‌شود.
در قسمت دوم (Part B) مکالمه‌هاي گسترده‌تري بين دو يا چند نفر انجام مي‌شود.
قسمت سوم (Part C) نيز دربرگيرنده نطق‌ها و سخنراني‌هايي است که بيشتر در رابطه با موضوعات دانشگاهي و آکادميک مي‌باشد.
تعداد سؤالات این بخش در چند آزمون اخیر به 70 پرسش افزایش یافته است.

بخش ساختار:
اين بخش دو دسته از سؤالات را در بر مي‌گيرد و هر دو دسته براي سنجش توانايي داوطلب در تشخيص گرامر و ساختار صحيح در يک متن طراحي شده‌اند.
در دسته اول سؤالات (ساختار يا Structure) داوطلب بايد ساختار صحيح و ترتيب لغات را تشخيص دهد. اين دسته از سؤالات از يک جمله با يک يا چند جاي خالي تشکيل شده است و بايد گزينه‌اي را که به بهترين نحو جمله را تکميل مي‌کند، انتخاب شود.
در دسته دوم سؤالات (نگارش يا Written Expression) هم داوطلب با جملات کاملي روبرو مي‌شود که زير چهار مورد از کلمات آنها خط کشيده شده است و بايد کلمه يا عبارت نادرست شناسايي گردد.

درک مطلب:
مهارت کافي در درک متون انگليسي و نيز دايره لغات خوب، کليد موفقيت در همه بخش‌هاي تافل محسوب مي‌شود، اما در اين بخش اين مهارت‌ها به‌طور خاص مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. اين بخش از آزمون تافل معمولاً شامل پنج متن در زمينه‌هاي علمي و دانشگاهي مي‌باشد و به دنبال هر متن 10 پرسش مطرح مي‌شود. همه اطلاعاتي که براي پاسخ به پرسش‌ها مورد نياز است در داخل متن‌ها گنجانده شده است و نياز به پيش‌زمينه علمي خاصي نمی‌باشد.

بخش نگارش:
نمره این بخش از 0 تا 6 می‌باشد ولی این نمره در نمره‌ی کل امتحان محاسبه نمی‌شود. بیشتر دانشگاه‌ها برای این بخش سقفی تعیین نمی‌کنند، ولی برخی ۴، 5/4 و گاهی نیز ۵ را به عنوان حداقلِ قابل قبول تعیین می‌نمایند.

امتيازدهي آزمون
آزمون تافل کاغذي امتيازي بين 310 و 677 دارد

امتياز هر بخش مطابق زير است
    - Listening (31 - 68)
    - Structure and Written Expression (31 - 68)
    - Reading (31 - 67)
اعتبار مدرک
امتياز کسب شده هر داوطلب تا 2 سال پس از تاريخ آزمون اعتبار دارد

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در جمعه 24 تیر1390 و ساعت 9:37 |

محمود وحدت : این بازی کم حجم آموزشی برای یاد دادن لباسها به زبان انگلیسی تهیه شده است. در این داستان جالب گفتگوی پسر بچه ای با مادرش درباره اهدای لباسهای قدیمی به خیریه و افراد نیازمند به صورت صفحه به صفحه نمایش داده می شود.


آموزش لباسها به زبان انگلیسی

برای دانلود فایل زیپ شده این انیمشن و ترانه زیبا، ر روی لینک زیر؛ کلیک راست کرده و گزینه Save target as  را انتخاب نمایید تا فایلzip  شده روی رایانه شما دانلود شود.

CLOTHES_story


برچسب‌ها: انگلیسی برای کودکان, محمود وحدت
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در شنبه 28 خرداد1390 و ساعت 9:37 |


 


محمود وحدت:

Can you feel me

مي توني منو احساس كني


When I think about you
With every breath I take
وقتي كه با هر نفسم بهت فكر مي كنم


Every minute
در هر دقيقه...


No matter what I do
 مهم نيست چي كار مي كنم


My world is an empty place
دنياي من خاليه


Like I've been wonderin the desert
مثل اينكه هزاران روز توي يك بيابون عجيب هستم


For a thousand days ( ohhuh )
Don't know if it's a mirage
نمي دونم كه سرابه يا نه


But I always see your face, baby
اما هميشه چهرت رو مي بينم عزيزم

I'm missing you so much
خيلي دلم واست تنگ ميشه


Can't help it, I'm in love
نمي توني كاري كني... من عاشق شدم


A day without you is like a year without rain
يك روز بدون تو مثل يك سال بدون بارونه


I need you by my side
بهت نياز دارم كه كنارم باشي


Don't know how I'll survive
نمي دونم چطور مي خوام زنده بمونم


A day without you is like a year without rain
يك روز بدون تو مثل يك سال بدون بارشه

Ohhohoh, Woooaaahh woaahh

The stars are burning
ستاره ها دارن مي درخشن


I hear your voice in my mind ( it's in my mind )
صداتو تو ذهنم ميشنوم


Can't you hear me calling
نمي توني بشنوي كه دارم فرياد ميزنم!


My heart is yearning
قلبم پر از آرزو و اميده


Like the ocean that's running dry
مثل اقيانوسي كه داره خشك ميشه


Catch me I'm falling
منو بگير دارم سقوط ميكنم

It's like the ground is crumbling underneath my feet
انگار زمين داره زير پام فرو ميريزه و نابود ميشه


Won't you save me
نمي خواي نجاتم بدي؟!


There's gonna be a monsoon
يك بادي ايجاد خواهد شد


When you get back to me
وقتي كه بهم برميگردي


Ohhhh baby
عزيزم...
I'm missing you so much
خيلي دلم واست تنگ ميشه


Can't help it, I'm in love
نمي توني كاري كني... من عاشق شدم


A day without you is like a year without rain
يك روز بدون تو مثل يك سال بدون بارونه


I need you by my side
بهت نياز دارم كه كنارم باشي


Don't know how I'll survive
نمي دونم چطور مي خوام زنده بمونم


A day without you is like a year without rain
يك روز بدون تو مثل يك سال بدون بارشه

Ohhohoh, Woooaaahh woaahh

So let this drought come to an end
بذار اين خشكسالي به پايان برسه


And may this desert flower again
شايد اين بيابون دوباره سرسبز بشه


And I need you here
من اينجا بهت نياز دارم


I can't explain
نمي تونم حرفي بزنم و توضيح بدم


But a day without you
اما 1 روز بدون تو


Is like a year without rain

مثل يك سال بدون بارونه!


دانلود آهنگ

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در پنجشنبه 26 خرداد1390 و ساعت 12:57 |


 محمود وحدت:

I can't believe it's really you

نمیتونم باور کنم که این واقعا تو هستی
Been so long, you look good

خیلی وقت بود که با من بودی و همیشه خوب به نظر می رسیدی
I hear you're doing really well

میشنوم که داری از عهده کارات خوب بر میای
Don't ask me, let me tell you

از من نپرس، بذار بهت بگم
How I've been since when you left

که چه حالی داشتم از وقتی که ترکم کردی
Since you left me for dead

از وقتی که منو با مرگ تنها گذاشتی

Finally every tear has dried

بالاخره تمام اشکهام خشک شدن
I've wiped you from my life

و من تورو از زندگیم خط زدم

Do you reamember all the times you said you'd call

یادته همش بهم می گفتی که بهت زنگ می زنم؟
'Cause I remember all the reasons people warned me

حالا تمام دلایلی رو که بقیه منو از با تو بودن نهی می کردن رو بخاطر میارم

And now I hear you saying that you still adore me

ولی هنوزم به گوشم میرسه که منو می پرستی
But if you think I'd ever get with you again

ولی اگه فکر می کنی که دوباره پیشت بر می گردم
Then you can just

اون وقت فقط میتونی. . .

Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
Feed the flame

به آتیش عشقم هیزم اضافه کن
If you want me back again

اگه میخوای باز پیشت برگردم

Burn to the sky

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
Higher and higher

بالا و بالاتر
Baby, can you play with fire

عزیزم، میتونی با آتیش بازی کنی؟

Burn into the sky

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
Burn into the sky

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
If you want me

اگه منو میخوای  

You never know just what you got

هیچوقت قدر چیزایی رو که داره رو نمیدونی

'Til it's gone, you freak out

تا وقتی که از دستش بدی، داغون میشی
But I'm not falling for that game

اما من دیگه بازیچه اون بازی نمیشم
Boys like you never change

پسرایی مثل تو هیچوقت عوض نمیشن
You made me feel I wasn't enough

به من حسی دادی که انگار برات کافی نیستم!
Wasn't enough for your love

برای عشقت کافی نیستم!

But it was insecurity that made you run

ولی اون، نا امنی بود که ازش فرار می کردی
It wasn't me
اون من نبودم
So dont you sit there trying to
Give me more excuses

پس اونجا نشین و سعی کنی برام عذر و بهونه بیاری
I don't have time for this

دیگه وقتی برای این کارا ندارم
I'm off to play in Houston

دیگه بازیچه نمیشم
And I'm too busy with the millions things I'm doing

و من مشغول میلیونها کاری هستم که منو مشغول کردن
You can't make up for what you've done

نمیتونی برای کارایی که کردی عذری بیاری
You still try to be the one
هنوز داری سعی می کنی که برای من تک باشی


Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
Feed the flame

به آتیش عشقم هیزم اضافه کن
If you want me back again

اگه میخوای باز پیشت برگردم

Burn to the sky

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
Higher and higher

بالا و بالاتر
Baby, can you play with fire

عزیزم، میتونی با آتیش بازی کنی؟

Burn into the sky

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
Burn into the sky

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
If you want me
اگه منو میخوای


Oh, by the way, by the way

آه،... به هر حال، به هر حال
I've found someone who gives me space

 کسی رو پیدا کردم که به من فرصت میده
Keeps me safe

 منو در کنارش امن نگه میداره
Makes me sane

منو دیوونه نمی کنه
Found someone to take your place

کسی رو پیدا کردم که جای تورو پر کرده
Now I'm safe, in his arms

و حالا در آغوشش کاملا احساس امنیت می کنم
And I decided only he can play with fire

و تصمیم گرفتم که تنها اون با آتیش عشق من بازی کنه

Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
Feed the flame

به آتیش عشقم هیزم اضافه کن
If you want me back again

اگه میخوای باز پیشت برگردم

Burn to the sky

بسوز و زبونه آتیشت رو به آسمون ببر
Higher and higher

بالا و بالاتر
Baby, can you play with fire

عزیزم، میتونی با آتیش بازی کنی؟


I can't believe it's really you

نمیتونم باور کنم که این واقعا تو هستی
Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
I hear you're doing really well

میشنوم که داری از عهده کارات خوب بر میای
If you want me

اگه منو میخوای
Finally every tear has dried

بالاخره تمام اشکهام خشک شدن
Love me, love me

عاشقم باش، عاشقم باش
Can boys like you, boys like you
Play with fire

پسرایی مثل تو میتونن، با آتیش بازی کنن؟

 

دانلود آهنگ

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در سه شنبه 24 خرداد1390 و ساعت 9:52 |

محمود وحدت : - Languageزبان : زبان عبارت از مجموعه سمبول های قرار دادی صوتی است که غرض افهام و تفهیم از آن استفاده بعمل میآید . و یا این که زبان وسیله افهام و تفهیم است. زبان را میتوان از لحاظ شکل به سه دسته تقسیم کرد.

   1-زبان نوشتار یا ادبی        2- زبان گفتار عامیانه         3- زبان اشاره یا حرکی .

1 – زبان نوشتار ( ادبی ) : Language courtesy: به آن شکل از زبان اطلاق میشود که شکل دستوری و قلمی داشته و نکات گرامر یا دستوری در آن رعایت میگردد. معمولاً از این نوع زبان در نوشتن کتاب مجلات و غیره استفاده بعمل میآید.

2 – زبان گفتار ( عامیانه ) Colloquial Language : زبان است که شکل محاوره وی داشته و قواعد خاص دستوری معمولاً در آن در نظر گرفته نشده و این زبان معمولاً در زندگی روزمره مورد استعمال قرار میگردد .

3 – زبان اشاری ( حرکی ) Demonstrative Language: به زبان گفته میشود که توسط اشاره و حرکات افاده میشود مثال واجح این زبان را میتوان در اشخاص گنگ استفاده و مشاهده کرد .

زبان را از لحاظ معنا و مفهوم میتوان به دو دسته تقسیم کرد.

    زبان به مفهوم عام         زبان به مفهوم خاص

1 – زبان به مفهوم عام Language in common meaning: زبان به این مفهوم معمولاً به حمد اشارات لوحه ها و اشارات ترافیکی و غیره که بتواند مفهوم را افاده کند اطلاق میشود . مثال لوحه یک شفاخانه .

2 -زبان به مفهوم خاص : language in Proper Meaning: زبان به مفهوم خاص عبارت از بکار برد علامات قراردادی صوتی است که غرض فهمیدن و فهماندن به صورت گفتار بکار میرود.

باید متذکر شد که برای بهتر فرا گرفتن یک زبان نیاز به سلسله قواعد و دساتیر احساس میشود که آنرا دستور یا گرامر گویند.

 

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در شنبه 21 خرداد1390 و ساعت 10:1 |


Never too old to learn

براي آموختن هيچ وقت دير نيست.

No  man can serve two masters

ني شود هم خدا را خواست و هم خرما را.

Necessity is the mother of invention

احتياج مادر اختراع است.

No gain without pain

به رنج اندر است اي خردمند گنج        نيابد كسي گنج نابرده رنج

No news is good news

بي خبري، خوش خبري است.

Needs must when the devil drives

احتیاج انسان را به انجام هر کاری وادار می کند

Never make threats that can not carry out

سنگ بزرگ علامت نزدن است.

Never look a gift horse in the mouth

دندان اسب پيشكش را نمي شمارند.

Neighbour's grass is greener

مرغ همسايه غاز است.

a New broom sweeps clean

سبوي نو آب خنك دارد.

a New language is a new life

یک زبان جدید یک زندگی تازه است.

Never judge by appearance

از روي ظاهر نبايد قضاوت كرد.

None so deaf as those who won't hear

كر مصلحتي دوا ندارد.

None so blind as those who won't see

هیچکس نابیناتر از آنکه نمی خواهد ببیند نیست.

Nothing seek, nothing find

عاقبت جوينده يابنده است.

No rose without a thorn

هيچ گلي بي خار نيست.

No answer is also an answer

بی جواب گذاشتن هم خود جوابی است؛ سکوت علامت رضاست.

Nothing venture, nothing gain/have

هر که ترسید مرد، هر که نترسید برد.

گنج بي رنج نديده است كسي؛ هر كه از خطر بگريزد خطير نشود.

Never put off till tomorrow that may be done today

كار امروز به فردا مفكن.

Never the twain shall meet

اجتماع ضدين محال است؛ جمع اضداد محال است.

Never bite the hand that feeds you

نمك خوردي، نمكدان مشكن؛ چو ميوه سير خوردي شاخ مشكن.

Never take a stone to break an egg

گره كز دست بگشايد چرا آزار دندان را.

چو كاري بر آيد به لطف و خوشي       چه حاجت بتندي و گردنكشي

No cross, no crown

نابرده رنج ، گنج ميسر نمي شود.

توقع مدار ای پسر گر کسی        که بی سعی هرگز به جائی رسی

No bees no honey, no work no money

هر كه مي خواهد گوهر بايد كه دل دريا كند.

وانكه در بحر غوطه مي نخورد         سلك در و گوهر كجا يابد

No love like the first love

نباشد يار چون يار نخستين       نه هر معشوق چون معشوق پيشين

No pleasure without pain

به راحتي نرسيد آنكه زحمتي نكشيد.

Not so black as he painted

به آن سیاهی هم که می گویند نیست.

No one knows the weight of another's burden

حال درماندگان كسي داند            كه به احوال خويش درماند

Nothing is certain, but death and taxes

هيچ چيز مثل مرگ و ماليات حتمي نيست.

Never tell your enemy that your foot ache

كه راز دوست ازدشمن نهان به.

No man is content with his lot

هيچكس از كار و زندگي خود راضي نيست.

a Nod is as good as a wink

از تو به يك اشاره از ما به سر دويدن.

Nothing under the sun is accidental

هیچ چیز زیر آسمان کبود اتفاقی نیست.

Nothing succeeds like success

موفقيت، موفقيت مي آورد.

Nought is never in danger

آدم بي چيز، نيرزد به هيچ.

Nothing so bad but it might have been worse

روزي اگر نمي رسد تنگدل مباش

رو شكر كن كه مبادا از بد ، بدتر شود

Nothing comes of nothing

هيچي آيد ز هيچي.

No father or mother think their children ugly

هر كس عقل خويش به كمال داند و فرزند خويش به جمال.

Nothing stake, nothing draw

غواص اگر انديشه كند كام نهنگ  

هرگز نكند درّ گرانمايه به چنگ

No joy without alloy

بي پول، خوشدل نباشي.

Never wade in unknown water

بي گدار به آب نزن؛ كار نسنجيده نكن.

No sun without shadow

هيچ گلي بي خار نيست.

Near is my shirt, but nearer is my skin

گوشواره عزيز است اما گوش از آن عزيزتر است.

Never do things by halves

كار را كه كرد آنكه تمام كرد.

Never rely on love or the weather

هیچ وقت به عشق و هوا نمی توان اعتماد کرد.

the Nearer the church, the farther from God

هر چه به مسجد نزدیکتر است از خدا دورتر است.

Never spend your money before you have it

چو نا كشته اي خرس مفروش پوست.

Never say die.

در نااميدي بسي اميد است           پايان شب سيه سپيد است

New lords, new laws

هر كه آمد عمارتي نو ساخت         رفت و آن را به ديگري پرداخت

Nothing for nothing

نابرده رنج گنج ميسر نمي شود.

No sweat without sweet

تا رنج نبري، گنج بر نداري.

No wife, no strife

زن نداري، غم نداري.

Never spur a willing horse

اسب نجيب را يك تازيانه بس است.

Never buy a pig in a poke

هرگز چشم بسته و نديده چيزي را نخر.

No use striving against fate

با سرنوشت نمي توان جنگيد.

Nothing dries sooner than tears

هيچ چيزي زودتر از اشك خشك نمي شود.

Nothing is so grand as forgiveness

در عفو لذتي است كه در انتقام نيست.

Nothing is so certain as the unexpected

آمد به سرم از آنچه مي ترسيدم.

Nothing new under the sun.

به هر كجا كه روي آسمان به همين رنگ است.

Needs make the naked man run

آنكه شيران را كند روبه مزاج       احتياج است احتياج است احتياج

Nature does nothing in vain

كار طبيعت بي حكمت نيست.

the Naked man fears not a robber

آدم برهنه و مفلس چه ترسي از دزد طرار دارد؟

No name, no pack drill

هيچ حرفي بر زبان نياور تا تنبيه نشوي.

Nine tailors make a man

تن آدمي شريف است به جان آدميت

نه همين لباس زيباست نشان آدميت

No man is a hero to his valet

هيچكس از چشم خدمتكارش قهرمان نيست.

No paternoster, no penny

تا رنج نبري، گنج بر نداري.

No sooner said than done

كافي است كه لب تر كني.

No money, no honey

بي مايه فطير است.

Nothing hurts like the truth

حقيقت تلخ است.

Necessity knows no law

آدم گرسنه ايمان ندارد.

Neither extreme is good

اندازه نگه دار كه اندازه نكوست.

the Nest of the blind bird is made by God

خدا پناه، بي پناهان است.

Nothing comes out of the sack but what was in it

از كوزه برون همان تراود  كه در اوست.

Never leave  certainty for hope

سيلي نقد به از حلواي نسيه.

Need one ask to do a good act

در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست.

None so blind as those who won't see

خودم كردم كه لعنت بر خودم باد.

Neither a borrower nor a lender b

نه به كسي پول قرض بده و نه از كسي پول قرض بگير.

Never swim against the current

هيچ وقت بر خلاف جريان آب شنا مكن.

Never speak ill of the dead

از پشت سر مرده  بد گويي  نکن.

Non but the brave deserves the fair

نكرده خطر در زمانه بسي          گرامي نشد يا كه نامي كسي

No one knows what the future will bring forth

هيچكس از آينده خبر ندارد؛ كه داند كه فردا چه زايد زمان.

No mill, no meal

نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

Never makes threats you cannot carry out

سست بازو به جهل می افکند               پنجه با مرد آهنین چنگال

No one knows the weight of another's burden

سیر از حال  گرسنه خبر ندارد.

Not for all the coffee in Brazil

حتي اگر تمام دنيا را هم بدهند.

Not for all the tea in China

اصلاً؛ تحت هيچ شرايطي؛ به هيچ قيمتي

Not have a penny to your name

آه در بساط نداشتن؛ فقير و تنگدست بودن

Not know whether one is coming or going

هاج و واج  شدن؛ بكلي گيج شدن

Noblesse oblige

اشراف زادگي يك خرجي هم دارد.

Nothing should be done in haste but gripping a flea

صبر آرد آرزو را نی شتاب.

No man is an island

هيچ انساني جزيره نيست.

Nature abhors a vacuum

چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد.

No rest for the wicked

تبهكاران هرگز روي آرامش را نخواهند ديد.

Nature, time and patience are three great physicians

صبر ، زمان و طبیعت سه طبیب حاذق هستند.

Never let the right hand know what the left hand doing.

دست راست نباید از کار دست چپ با خبر باشد.

Never let a man do a woman's job

كار را بايد به كاردان سپرد؛ كار بوزينه نيست نجاري.

Never send a woman to do a man's job

هر كسي را بهر كاري ساختند؛ كار هر بز نيست خرمن كوفتن.

Never leave a woman to do a man's work

كار مردان از زنان بر نيايد؛ طعمه هر مرغكي انجير نيست.

Never say never

هرگز امید کسی را ناامید نکن.

Never lie to your doctor

هرگز به دكتر خودت دروغ نگو.

Never lie to your lawyer

هرگز به وكيل خودت دروغ نگو.

Never trouble trouble till trouble troubles you

سري كه درد نمي كند دستمال مبند.

Never marry for money

هرگز بخاطر پول و ثروت با كسي ازدواج نكن.

No cure, no pay

بي دود زين تنور به كس نان نمي دهد.

Nobody is perfect

هيچ انساني كامل نيست؛ گل بي عيب خداست.

Never trust a spiteful man

هرگز به آدم بد ‌طینت و مغرض اعتماد نكنيد.

Never spend your money before you have it

چو ناكشته اي خرس مفروش پوست.

No lead in his pencil

آدم بي عرضه‌ و دست و پا چلفتی بودن

No one can make you feel inferior without your consent

كرم درخت از خود درخت است؛ از ماست كه بر ماست.

No one has seen tomorrow

فردا را كسي نديده است.

No silver, no servant

بي مايه فطير است؛ تا پول ندهي آش نخوري.

Nib sb/sth in the bud

 گربه را دم حجله کشتن؛ در نطفه خفه کردن

Nail one's colours to the mast

رک و راست حرف خود را زدن

No one cries stinking fish

هیچ کس نمی گوید که ماستش  ترش است.

Need teaches a plan

احتیاج مادر اختراع است.

No wind, no waves

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در چهارشنبه 18 خرداد1390 و ساعت 8:50 |

محمود وحدت :


 

 

 
 
 
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در دوشنبه 16 خرداد1390 و ساعت 9:34 |

محمود وحدت : با تشويق كودك، به او مي‌آموزيد كه بيشتر اوقات، خود را در بالاترين حد شاد زيستن قرار دهد. بدینوسیله ده راز پرورش كودكي شاد ارائه مي‌شود.

به كودكتان عشق بورزيد اولين راز پرورش كودكي شاد تمجيد از اوست. ادوارد ام. هالوول، نويسندة كتاب ريشه‌هاي كودكي شادي در بزرگسالي، مي‌گويد: عشق مطلق والدين مهم‌ترين عامل در شادي كودكان است.
وقتي كودكان بزرگ مي‌شوند، دانستن اينكه علايق، عقايد، خصوصيات و استعدادهايشان باارزش تلقي مي‌شود پايه‌گذار شادي سال‌هاي بعدي زندگي‌شان خواهد بود. البته پذيرش كودك به معناي چشم‌پوشي هميشگي از خطاهايش نيست. ياد بگيريد كه عملكرد كودك را نقد كنيد نه شخصيت او را. همچنين، آنچه را كه از كودك مي‌خواهيد به او بگوييد نه آنچه را كه نمي‌خواهيد.

نه، من نمي‌توانم   را به   بله، من مي‌توانم  تبديل كنيدوقتي كودك شما بداند كه به او اطمينان داريد و باورش كرده‌ايد، احساس مي‌كند كه دست يافتن به همه‌چيز برايش امكان‌پذير است. افكار كودك نسبت به خود بيشترين اهميت را دارد. بنابراين والدين بايد افكار مثبت به كودك خود القا كنند.

مقررات منصفانه وضع كنيد و به آنها پاي بند باشيد
كودكان كم‌سن‌وسال با احساس امنيت شاد مي‌شوند. فرض كنيد كه در بالاي آبشار مرتفعي ايستاده‌ايد، در صورتي از ايستادن در آنجا لذت خواهيد برد كه حفاظي در برابرتان باشد، در غير اين صورت، دچار اضطراب خواهيد شد. كودكان هم اين‌گونه‌اند. وقتي كه چارچوب محكمي براي رفتارهايشان وجود داشته باشد، آنها پيشرفت مي‌كنند.

ابعاد مثبت را برجسته كنيد به كودك خود بفهمانيد كه هيچ مشكلي وجود ندارد كه به اتفاق هم نتوانيد آن را حل كنيد. همچنين به او بياموزيد كه خوش‌بين باشد. اگر اتفاق بدي افتاد، با صداي بلند فكر كنيد و بگذاريد او افكار شما را بشنود : واي، نه... باورم نمي‌شود كه اين اتفاق افتاده، اما درستش مي‌كنم، چيز مهمي نيست.

حلقة شادي كودكتان را كامل كنيد به كودكتان كمك كنيد ارتباطات دوستانه‌اش را حفظ كند و گسترش دهد. داشتن ارتباطات قوي و مهارت برقراري آن از شروط اصلي شاد زيستن در آينده است.

كودكان را به تحرك بيشتر واداريدكودكان امروز سنگين‌وزن‌ترند و اين براي سلامت و شادابي آنها مضر است. كودكان چاق، در مقايسه با ساير كودكان، اعتمادبه‌نفس كمتري دارند و افسرده‌ترند. اگر كودكان سرگرمي‌هاي پرتحرك خارج از خانه را جانشين فعاليت‌هاي كم‌تحرك خانگي كنند و به‌جاي غذاهاي آماده‌اي كه فاقد ارزش غذايي است، غذاهاي سالم و طبيعي بخورند، از فوايد شاد زيستن بهره خواهند برد. بازي با ساير كودكان قدرت خلاقيت كودكتان را تقويت مي‌كند و مهارت‌هاي اجتماعي را به او مي‌آموزد.

شادي را در جعبة يادگاري‌ها ذخيره كنيداشياي مورد علاقة كودكتان، عكس‌ها، كارت‌پستال‌ها، يادگاري‌ها، كاردستي‌هايي را كه يادآور خاطرات شاد براي كودك هستند داخل جعبه‌اي قرار دهيد. هرگاه كودكتان بيمار است يا غمگين و به لبخندي ساده نياز دارد، آنها را از جعبه بيرون آوريد و به او نشان دهيد.

لحظات جادويي ارتباط را بيابيد
اخيراً از پنج تا هفده ساله ها پرسيده شد كه خواهان چه چيزي هستند كه با پول نمي‌شود خريد. همة آنها در پاسخ گفته بودند كه والدين و توجه آنها هستند. كودكان ما مي‌خواهند كه به آنها فكر كنيم. برنامه‌هايي ترتيب دهيد كه همة اعضاي خانواده بتوانند در آن شركت كنند و لذت ببرند (كوهنوردي، پياده‌روي...). كودكان را در فعاليت‌هاي روزمره‌تان مانند انجام دادن كارهاي خانه، خريد و آبياري باغچه شريك كنيد.

ژن تلاش دوباره را به كودك خود منتقل كنيد

سعي نكنيد كودك خود را از همة ناراحتي‌ها دور نگه داريد. به او كمك كنيد بياموزد چگونه با آنها مواجه شود. اگر شكست درسي يا غيردرسي او را نااميد كرده، كمك كنيد تا هرچه سريع‌تر به وضعيت عادي خود برگردد. تشويقش كنيد تا احساسات خود را در قالب نوشته يا نقاشي بيان كند. شما الگوي كودكتان هستيد. مطمئن شويد كه الگوي مناسبي در مقابل اوست. روحية خود را در هيچ شرايطي نبازيد.

در او شگفتي ايجاد كنيدهنگامي كه كودك با چيزي بزرگ‌تر از خودش مواجه مي‌شود، خواه پديده‌اي فيزيكي باشد يا معنوي، احساس رضايت خاطر مي‌كند. با كودكان دربارة عقايد خود، خداوند و مقدسات ديني صحبت كنيد. لازم نيست كه او همة جزئيات را درك كند. با او در جنگل قدم بزنيد، به ستارگان خيره شويد، به تماشاي يك كرم كوچك در گل‌ولاي بنشينيد. احساس مراقبت و توجه در كودكان را پرورش دهيد.

پيام عشق براي كودكان

- بگوئید كه دوستش داريد. اين جمله بايد اولين چيزي باشد كه كودكتان صبح‌ها، پس از بيدار شدن از خواب، مي‌شنود و نيز آخرين جمله‌اي باشد كه پس از شنيدن آن به خواب مي‌رود. موقع دعوا و مشاجره و هر زماني كه انتظارش را ندارد، بگوييد كه دوستش داريد.
- بنويسيد كه دوستش داريد. در كيف مدرسه‌اش، يادداشت كوچك يا كارت‌پستالي بگذاريد كه بر رويش نوشته‌ايد: «دوستت دارم.» خوب است يادداشت‌هايتان را درون كمد لباس‌ها، جعبة اسباب‌بازي‌ها يا زير بالشتش پيدا كند. ابراز عشق و علاقة شما، با اين نوشته‌ها، به كودكتان نشان مي‌دهد كه به او فكر مي‌كنيد، حتي زماني كه نمي‌توانيد كنار هم باشيد.
- در آغوشش بگيريد. هيچ مانعي براي در آغوش گرفتن كودكتان وجود ندارد.
- لمسش كنيد. آرام به پشت او بزنيد، بازوهايتان را دور شانه‌هايش حلقه كنيد، موهايش را به‌هم بريزيد.
- در بازي‌اش شريك شويد. توپ بزنيد، براي پرندگان دانه بريزيد، بادبادك هوا كنيد و با او مسابقه دهيد.
- گوش دهيد، واقعاً گوش دهيد. در حين گوش دادن، جملاتي به زبان بياوريد كه نهايت توجه‌تان را به صحبت‌هاي او نشان دهد. جملاتي مانند  : واي، چه جالب ، من اصلا ً نمي‌دانستم ، بيشتر در اين مورد توضيح بده.
- بدون به زبان آوردن كلمه‌اي، با او حرف بزنيد. به تماشاي بازي او در مدرسه يا زمين بازي بنشينيد. لحظه‌هايي كه به شما نگاه مي‌كند يا نگاهتان با هم تلاقي مي‌كند، به او لبخند بزنيد. بد نيست از چشمك زدن هم براي ايجاد ارتباط با او استفاده كنيد. علائم خاصي براي رابطه‌تان تعريف كنيد كه فقط خودتان دو نفر معني آنها را بدانيد.

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در دوشنبه 16 خرداد1390 و ساعت 9:32 |

محمود وحدت : چند تا ضرب المثل انگلیسی وچندتاکلمه که نمیدونستید. ازش استفاده کنین

home sweet home                هیچ جا خونه ی خود ادم نمیشه

knowlledgeis is power                  توانا بود هرکه دانا بود

no pains no gains                    نابرده رنج گنج میسر نمیشود

practice makes perfect           کار نیکو کردن از پر کردن است

birds of afeather flock together                   کبوتر با کبوتر باز با باز    کند همجنس با همجنس پرواز

a friend in need is a friend indeed            دوست ان باشد که گیرد دست دوست      در پریشان حالی و درماندگی

walls have ears          دیوار موش داره موش هم گوش داره

dont count the chickens before they are hatched          جوجه رو اخر پاییز میشمارن

cockroach       سوسک

god          بت

God        خدا

saucer       نعلبکی

shrine       حرم

vaccum      خلا

rhubarb      ریواس

hawthron       زال زالک

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در یکشنبه 15 خرداد1390 و ساعت 9:54 |
اربرد
زمان حال ساده يکي از متداول‌ترين زمانها در زبان انگليسي مي‌باشد که براي مقاصد زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

1- براي بيان عملي که هميشه تکرار مي‌شود، مانند يک عادت يا رسم:

I go to school by bus. من با اتو بوس به مدرسه میروم |We get up at 7 AM. ما ساعت 7  صبح از خواب بیدار میشویم

2- براي بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

The earth orbits the sun .زمین دور خورشید میچرخد |I come from Iran.من اهل ایران هستم
Some animals migrate in winter. عضي از حيوانات در زمستان مهاجرت مي‌کنند

3- براي بيان حقيقتي که براي مدتي (طولاني) دوام داشته باشد:

I work in a shop. من در یک مغازه کار میکنم |She lives in a small cottage.او درون یک کلبه زندگی میکند

 
نکته
زمان حال ساده اغلب با قيدهاي تکرار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مهمترين قيدهاي تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:

Never   -   Rarely   -   Sometimes   -   Often   -   Usually   -   Always
0%................................... 50% ...................................100%
I usually football with my friends. من معمولا با دوستانم فوتبال بازی میکنم
I never go shopping.  من هیچوقت خرید نمیروم

Sometimes she plays piano for us. گاهی اوقات او برای ما پیانو مینوازد

نکاتي در مورد هجي (verb + s)1- افعالي که به x, ch, sh, ss و o ختم مي‌شوند، به جاي es ، s مي‌گيرند:kisses, washes, watches, does, boxes

2- افعالي که به y ختم مي‌شوند و قبل از آن حرف بي‌صدايي بيايد، y به ies تبديل مي‌شود:
 try, tries hurry, hurries fly, flies
ولي آن دسته از افعالي که به y ختم مي‌شوند و قبل از آن يک حرف صدادار وجود دارد، تنها يک s مي‌گيرند:  plays, buys, enjoys

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در جمعه 13 خرداد1390 و ساعت 7:42 |

در این پست ترجمه یکی از غزل های زیبای شکسپیر رو میتونید ببینید. البته همه غزل های

شکسپیر بسیار زیبا هستند و سعی خواهم کرد به تدریج یه تعداد دیگه هم در این پست قرار بدم.

امیدوارم لذت ببرید و بعد از خوندن این غزل نظر خودتون رو هم درج کنید. 

?Shall I compare thee to a summer's day

   آیا قیاس گیرمت از روز نوبهار؟/ ماننده‌ات كنم به یكی روز نوبهار؟

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در پنجشنبه 12 خرداد1390 و ساعت 11:46 |

Linking in English

When we say a sentence in English, we join or "link" words to each other. Because of this linking, the words in a sentence do not always sound the same as when we say them individually. Linking is very important in English. If you recognize and use linking, two things will happen:

 1. you will understand other people more easily
 2. other people will understand you more easily

There are basically two types of linking:

 • consonant > vowel
  We link words ending with a consonant sound to words beginning with a vowel sound
 • vowel > vowel
  We link words ending with a vowel sound to words beginning with a vowel sound

 

Linking in English - Short List

Understanding Vowels & Consonants for Linking

Linking Consonant to Vowel

Linking Vowel to Vowel

 

Understanding Vowels & Consonants for Linking

To understand linking, it is important to know the difference between vowel sounds and consonant sounds. Here is a table of English vowels and consonants:

vowels

a   e   i   o   u  
consonants   b c d   f g h   j k l m n   p q r s t   v w x y z

The table shows the letters that are vowels and consonants. But the important thing in linking is the sound, not the letter. Often the letter and the sound are the same, but not always.

For example, the word "pay" ends with:

 • the consonant letter "y"
 • the vowel sound "a"

Here are some more examples:

  though

know

ends with the letter

h

w

ends with the sound

o

o

  uniform honest
begins with the letter u h
begins with the sound y o

 

Linking Consonant to Vowel

When a word ends in a consonant sound, we often move the consonant sound to the beginning of the next word if it starts with a vowel sound.

For example, in the phrase "turn off":

We write it like this: turn off
We say it like this: tur noff

Remember that it's the sound that matters. In the next example, "have" ends with:

 • the letter "e" (vowel)
 • the sound "v" (consonant)

So we link "have" to the next word "a" which begins with a vowel sound:

We write it like this: Can I have a bit of egg?
We say it like this: Ca-nI-ha-va-bi-to-fegg?

 

 

Linking Vowel to Vowel

When one word ends with a vowel sound and the next word begins with a vowel sound, we link the words with a sort of W or Y sound.

oo
º

 If our lips are round at the end of the first word, we insert a W sound:

 

We write it like this: too often who is so I do all
We say it like this: tooWoften whoWis soWI doWall

oo

 If our lips are wide at the end of the first word, we insert a Y sound:

 
We write it like this: I am Kay is the end she asked
We say it like this: IYam KayYis theYend sheYasked

 

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در سه شنبه 10 خرداد1390 و ساعت 22:52 |


محمود وحدت : یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی و افزایش دایره‌ی لغات، خواندن داستان‌های کوتاه به زبان انگلیسی است، مخصوصاً کتاب‌های داستانی که به همین منظور نوشته شده باشند. این کتاب نیز که برای یادگیران زبان انگلیسی نوشته شده ، مجموعه‌ی تعدادی داستان کوتاه است که در عین حال خوانندگان خود را نیز به وجد می‌آورند. در پایان کتاب نیز تمرین‌های مرتبط با هر داستان را می‌توانید پیدا کنید و در مورد موضوعات پیشنهادی با دوستان خود به بحث بپردازید.

این کتاب در قطع پی‌دی‌اف و 113 صفحه در حدود یک و نیم مگابایت حجم دارد و برای دریافت آن کافی است به ادامه‌ی متن تشريف ببريد. برای آن‌که به غرفه‌ی این کتاب سر بزنید، می‌توانید از آمازون دیدن فرمایید...ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در چهارشنبه 23 تیر1389 و ساعت 7:1 |

False friends (English and German)

Here you will find words which can be confusing for German speaking people. In the first column you find the German word, in the second the correct English translation, in the third the "false friend". In the last column you find the correct German translation of this word.
Have a look at True friends
as well. There you'll find words which are the same in German and in English.

This list is not complete. If you know more words, send them by e-mail.

English word

German translation

false friend

correct English translation

--

--

Barkeeper

bartender

--

--

Hometrainer

exercise bikes

--

--

Schwarzarbeiter

clandestine worker

--

--

Showmaster

host

--

--

USB Stick

USB drive

actual

wirklich, tatsächlich

aktuell

topical, current

alley

Gasse, Gang

Allee

avenue

also

auch

also

so

ambulance

Krankenwagen

Ambulanz

BE: A & E (accident and emergency department)
AE: ER (emergency room)

ankle

Fußknöchel

Enkel

grandchild

announcement

Ansage, Durchsage

Annonce

advertisement

apart

auseinander, einzeln

apart

fancy

arm

Arm

arm

poor

art

Kunst

Art

way, sort, kind

backside

Hinterteil

Rückseite

back

Beamer

BMW (Automarke)

Beamer

data projector
computer projector

bench

Bank (zum Setzen)

bank

Bank (Geldinstitut)

billion

Milliarde

Billion

trillion
billion = true friend

biro

Kugelschreiber

Büro

office

bloody steak

verdammtes Steak

blutiges Steak

rare steak

board

Tafel

Bord

shelf

body

Körper

Body

bodysuit

bodybag

Leichensack

Bodybag

mono-strap backpack

box

Schachtel

Box (Lautsprecher)

(loud)speaker


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در سه شنبه 22 تیر1389 و ساعت 6:51 |

Describing a picture in English

1) Introduction

The photo/picture shows ...

It was taken by/in ...

It's a black-and-white/coloured photo.

2) What is where?

In the foreground/background you can see ...

In the foreground/background there is ...

In the middle/centre there are ...

At the top/At the bottom there is ...

On the left/right there are ...

Behind/In front of ... you can see ...

Between ... there is ...

3) Who is doing what?

Here you decribe the persons in the picture or you say what is happening just now. Use the Present Progressive .

4) What I think about the picture

It seems as if ...

The lady seems to ...

Maybe ...

I think ...

... might be a symbol of ...

The atmosphere is peaceful/depressing ...

I (don't) like the picture because ...

It makes me think of ...

 

It seems as if ...
The lady seems to ...
Maybe ...
I think ...
... might be a symbol of ...
The atmosphere is peaceful/depressing ...
I (don't) like the picture because ...
It makes me think of ...

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در دوشنبه 21 تیر1389 و ساعت 6:45 |

بیش از 8000 لغت و عبارت اصطلاحی مختص زبان انگلیسی آمریکایی در چاپ چهارم این فرهنگ‌نامه گنجانده شده تا با تعاریف ساده و جملات نمونه که برای هر مدخل آورده شده است، خود را برای آزمون تافل آماده کرده و یا دانش‌تان در زمینه‌ی زبان انگلیسی را بالاتر ببرید. عبارات و اصطلاحاتی که در این کتاب آمده‌اند، می‌توانند شما را در درک فیلم‌های زبان اصلی و یا خواندن نشریات آمریکایی زبان تواناتر ساخته و دایره‌ی لغات خود را هر چه بیش‌تر افزایش دهید.

این کتاب در قطع پی‌دی‌اف و 633 صفحه در حدود یک مگابایت حجم دارد و برای آن‌که آن را به چنگ آورید، کافی است خودتان را تا ادامه‌ی متن برسانید. برای بازدید از غرفه‌ی این کتاب نیز می‌توانید از آمازون دیدن فرمایید...ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در یکشنبه 20 تیر1389 و ساعت 6:54 |

Complex sentences

Here you will find idioms and other useful phrases.
This table is not complete.

If you know more words, phrases and sentences, send them by e-mail.

 

I like football, but I don't like handball.

What other sports do you practise besides football?

I don't like coffee. - Neither do I.

I like football, especially when my team wins.

I was tired, so (that's why) I went to bed.

I like either tea or milk.

Of course I like volleyball.

Do you know if/whether Peter lives in Glasgow?

I like football although I'm often on the road.

In fact, I think that my team will win.

They're losing the match. Nevertheless we're watching it.

I go to discos in order to meet friends.

I like volleyball and tennis.

Perhaps you'll like football, too.

I like football because it's interesting.

Considering he's played football for only two years, he does it well.

I'll come to your party, unless it rains.

I don't know how to play Squash.

However the teacher explained it, I didn't understand a word of it.

First of all I'd like to say that, ...

I like sports, for example football.

 

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در شنبه 19 تیر1389 و ساعت 6:41 |

فعل چیست؟ نشان دادن معنی و مفهوم فعل خیلی ساده‌تر از شرح دادن آن است! در این کتاب بامزه و جالب، به کمک اشعار می‌توانید معنی و مفهوم فعل را به راحتی برای نوجوانان شرح دهید. این کتاب در واقع برای نوجوانان نوشته شده است تا به کمک شعر و ترانه و تصاویر کارتونی با مفهوم فعل در زبان انگلیسی آشنا شوند و آن را برای همیشه در ذهن خود ثبت نمایند. برای تشخیص ساده‌ی افعال ، آن‌ها را با حروف رنگی مشخص کرده‌اند و کلمات کلیدی نیز در هر صفحه به تصویر کشیده شده‌اند. به عبارت دیگر به غير از این کتاب هیچ روش بهتری برای یاد دادن کاربرد فعل در زبان انگلیسی پیدا نخواهید کرد و در عین حال متوجه خواهید شد که تدریس زبان انگلیسی چقدر می‌تواند مفرح و سرگرم‌کننده باشد.

این کتاب در قطع پی‌دی‌اف و  33 صفحه در حدود 2  مگابایت حجم دارد و برای دریافت آن کافی است به ادامه‌ی متن تشریف ببرید. برای بازدید از غرفه‌ی این کتاب نیز می‌توانید از آمازون بازدید فرمایید...ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در جمعه 18 تیر1389 و ساعت 10:11 |

Conversation

How to offer/refuse

Would you like a Coke? - Yes, I'd love to.

Yes, please.

No, thank you.

Understanding

I didn't quite get that.

Can you repeat that, please?

I didn't understand you.

How to ask/argue

Are you saying that ...?

Can you explain that?

Sorry to interrupt you, ...

I actually wanted to say that ...

Well, ...

I don't think so.

I'm sure that ...

There's nothing more to say.

Obviously I don't need to say that ...

General

Besides ...

It doesn't matter.

Don't mention it.

I must apologize for being so late.

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در پنجشنبه 17 تیر1389 و ساعت 9:33 |

چرا یاد گرفتن دستور زبان انگلیسی همه را تا این حد عصبی می‌سازد؟ احتمالاٌ به این خاطر است که دبیران زبان انگلیسی سال‌های سال است که از دستور زبان یک هیولا در کلاس‌های درس ساخته‌اند و با مته به خشخاش گذاشتن دانش‌آموزان را از این درس بیزار کرده‌اند. اما با این کتاب دیگر لازم نیست آن‌ همه اصطلاحات فنی گرامر انگلیسی را یاد بگیرید! برای آموختن صحیح حرف زدن و نوشتن به زبان انگلیسی روش‌های ساده‌ی دیگری نیز وجود دارد که در این کتاب آن‌ها را پیدا خواهید کرد.

چاپ دوم این کتاب در سال 2010 در قطع پی‌دی‌اف و 387 صفحه در حدود دو و نیم مگابایت حجم دارد و اگر خودتان را به ادامه‌ی متن برسانید، می‌توانید آن را دریافت کنید. برای آن‌که اطلاعات بیش‌تری در مورد این کتاب پیدا کنید، می‌توانید به آمازون سر بزنید...ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در چهارشنبه 16 تیر1389 و ساعت 7:48 |

Classroom phrases

Add more words.

Are the statements right or wrong?

Ask questions.

Can I go to the toilet?

Can I help?

Can I open the window, please?

Can I say it in (German ...)?

Check your answers.

Choose two questions.

Collect information about...

Colour the picture.

Compare your words with your partner.

Complete the sentences with words from the text.

Complete the text.

Copy the chart.

Copy the table into your folder.

Correct the mistakes.

Correct the wrong sentences.

Divide the text into five parts.

Do you agree with ...

Draw a room.

Explain...

Fill in the right words.

Find a partner.

Find arguments.

Find the questions to the answers.

Finish the story.

Give good reasons for your opinions.

Guess...

How might the story go on?

Imagine...

Listen to the CD.

Look at the pictures.

Make notes.

Make sentences.

Make up more conversations with a partner.

Match the sentence parts.

Match the sentences to the questions.

Move your counter.

Open your textbook at page 25. (workbook, folder, diary)

Put in the right verbs.

Put the sentences in the right order.

Put the verbs in the right groups.

Read out loud.

Remember...

Sorry, I haven't got my homework.

Sorry?

Suppose...

Swap your folder with your partner.

Talk about pets.

Talk to your partner.

Tell your form.

Throw the dice.

Use ...

What is the story about?

What lines from the text go with the pictures?

What's this in English?

Write a story.

Write about Peter.

Write the sentences in the right order.

 

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در سه شنبه 15 تیر1389 و ساعت 7:41 |

چاپ چهارم این فرهنگ لغات منحصر به فرد مورد تجدید نظر قرار گرفته است تا نیازهای واقعی زبان‌آموزان را مرتفع نموده و برای آن‌ها حکم یک مرجع مطمئن لغات زبان انگلیسی باشد. این واژه‌نامه اکنون شامل بیش از هزاران لغت در زمینه‌های مختلف از جمله علوم، اقتصاد، و علوم اجتماعی شده است و در عین حال ریشه و مبدا کلمات و طرز تلفظ و شناسنامه‌ی کامل هر یک از آن‌ها را در بر گرفته است. چه بخواهید مقاله‌ای به زبان انگلیسی بنویسید، یا ای‌میلی ارسال کنید، و یا با دوستان خود حرف بزنید، این فرهنگ لغات شما را در انتخاب کلمات صحیح یاری خواهد رساند.

این فرهنگ در قطع پی‌دی‌اف و 1200 صفحه در حدود 18 مگابایت حجم دارد و برای دریافت آن طی کزدن یک قدم تا ادامه‌ی متن کافی است...ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در دوشنبه 14 تیر1389 و ساعت 14:19 |

These sentences can be useful for analysing texts. You only need to substitute the red words. Have a look at Feelings and Phrases for talks for further information.

The text

The story is about two teenagers.

The action takes place in London.

The text is divided into 5 parts.

The characters

The main characters are Peter and Mary.

I think Peter is brave because he rescues Mary.

In line 27 he says ...

In my opinion Mandy shouldn't have gone out alone.

The characters in the story change.

At first Peter is helpless. Later he becomes brave.

Summarizing the text

The main point is that Peter likes Mandy.

The difficult thing is that Mandy doesn't see this.

The turning point in the story is when Mandy falls off the tree.

On the one hand Mandy likes Peter, on the other hand she doesn't like his friends.

That's why ...

My opinion

I think that the story is nice.

My point of view is that ...

My first impression was ...

I like/don't like the story/poem/song.

I thought that the story would end like that.

The ending of the story didn't surprise me.

I think that this only happens in films.

I must admit that ...

The message of the story is ...

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در دوشنبه 14 تیر1389 و ساعت 14:16 |

اگر دارید خود را برای آزمون تافل آماده می‌کنید، بدانید که فقط شما تنها نیستید! هر سال تقریباً یک میلیون نفر در سراسر جهان در این آزمون شرکت می‌کنند. کسب نمرات بالا در این آزمون ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا را تضمین می‌نماید، اما به دست آوردن چنین نمراتی یک کار طاقت‌فرسا و گاهی هم یک تجربه‌ی نفس‌گیر است. این کتاب به عنوان یک خودآموز به شما کمک می‌کند که مهارت‌های خود را در بخش کتبی و یا نوشتن آزمون تافل افزایش دهید.

این کتاب در قطع پی‌دی‌اف و 224 صفحه در حدود 2 مگابایت حجم دارد و برای دریافت آن کافی است به ادامه‌ی متن تشریف ببرید. برای کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد این کتاب نیز می‌توانید از آمازون دیدن فرمایید...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در یکشنبه 13 تیر1389 و ساعت 9:12 |

Utah (Salt Lake City)

Salt Lake City, the town of the Olympic Winter Games 2002, was built by the Mormons who arrived in 1847 because of religious persecution in the East and Midwest. In Utah the first transcontinental railroad was completed in 1869 (Promontory Summit). Mormon difficulties with the federal government about polygamy did not end until the Mormon Church renounced the practise in 1890. On January 4th, 1896 Utah entered the Union. The picture shows the Temple of the Mormons (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.Utah is rich in natural resources. On one photo you can see the world's largest man-made copper mine (Kennecott Copper Mine), 2 ½-miles across, and ¾-mile deep, the mine is so big, it can be seen from space shuttles in outer space.
Kennecott is the second largest copper producer in the United States - providing approximately 15% of the country's copper needs and produces approximately 310,000 tons of refined copper each year.


Utah is a state where you can find lots of fascinating national parks.

1) Arches
The world's largest concentration of natural stone arches is found here.


2) Bryce Canyon
Thousands of spires rise in brilliant color from the amphitheaters of Bryce Canyon National Park. Millions of years of wind, water and geologic mayhem have shaped and etched the pink cliffs of Bryce.
There are many walking and hiking trails along the rim or to the bottom of the canyon. A walk along one of the many trails into the "furnace" of red and yellow spires shooting up into the sky gives the feeling of being on another planet.

3) Canyonlands
Canyonlands National Park extends as far as the eye can see. Views thousands of feet down to the Green and Colorado Rivers, or thousands of feet up to red rock pinnacles, cliffs and spires.

4) Zion
Designated in 1919, Zion National Park is Utah's - and the nation's - oldest national park. Zion's is famous for its soaring towers and monoliths. With nearly three million visitors per year, Zion is Utah's most heavily-used park.

5) Great Salt Lake
This lake is ideal for people who don't like swimming. You can "sit" or "lie" in the water. When you come out of the water (where no animal can live) the salt burns on your skin, so you need more than one shower to get clean (up to 27% of salt). And the smell around the lake is not very nice. But it's great fun.

 

capital

Salt Lake City

nickname

Beehive State

land area

82,168 square miles

population

2,223,169

cities

West Valley City 112,678
Provo 99,642
Sandy 89,979

motto

Industry

number of counties

29

state symbols

flower (sego lily)
tree (blue spruce)
bird (California gull)
animal (Rocky Mountain Elk)
insect (honeybee)
grass (Indian rice grass)
fish (Bonnevill cutthroat trout)
fruit (cherry)
mineral (copper)
rock (coal)
song "Utah, We Love Thee"

legal driving age

16

death penalty

no

+ نوشته شده توسط محمود وحدت در یکشنبه 13 تیر1389 و ساعت 9:7 |
اگر دارید خود را برای آزمون تافل آماده می‌کنید، بدانید که فقط شما تنها نیستید! هر سال تقریباً یک میلیون نفر در سراسر جهان در این آزمون شرکت می‌کنند. کسب نمرات بالا در این آزمون ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا را تضمین می‌نماید، اما به دست آوردن چنین نمراتی یک کار طاقت‌فرسا و گاهی هم یک تجربه‌ی نفس‌گیر است. این کتاب به عنوان یک خودآموز به شما کمک می‌کند که مهارت‌های خود را در بخش دایره‌ی لغات آزمون تافل افزایش دهید.

این کتاب در قطع پی‌دی‌اف و 208 صفحه در حدود یک و نیم مگابایت حجم دارد و برای دریافت آن کافی است به ادامه‌ی متن تشریف ببرید. برای کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد این کتاب نیز می‌توانید از آمازون دیدن فرمایید...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمود وحدت در شنبه 12 تیر1389 و ساعت 7:50 |